ប្រភេទ bpw ប្រភេទអ័ក្ស

  • BPW German style main parts

    ផ្នែកសំខាន់នៃរចនាបថអាឡឺម៉ង់ BPW

    ស្គរហ្វ្រាំង៖ ស្គរធុងសម្រាប់ BPW, MAN, VOLVO, BENZ, SCANIA, SCANIA, DURAMETAL, IVECO, NISSAN, RENAULT, HYUNDAI, អន្តរជាតិ, FREIGHTLINER.MACK, ROR ។

    Slack Adjuster: សៀវភៅដៃ BPW និងសៀវភៅណែនាំខ្លីរហ័ស

    ឧបករណ៍ជួសជុលខ្សែហ្វ្រាំងបែបប៊្លុយអាឡឺម៉ង់និងឧបករណ៍ជួសជុលកាំរស្មី